10 câu nói Tiếng Anh nổi tiếng của Albert Einstein

Albert Einstein (14/3/1879 – 18/4/1955) là nhà vật lý xuất chúng người Mỹ gốc Đức. Ông là cha đẻ của hàng loạt đột phá khoa học, mà tiêu biểu nhất phải kể tới Thuyết Tương Đối, đã trở thành một nhân vật huyền thoại của vật lý đương đại. Di sản mà Einstein để lại cho nhân loại bên cạnh những phát kiến khoa học, còn là hệ tư tưởng uyên thâm của một bộ óc thiên tài.

Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm những câu nói Tiếng Anh nổi tiếng nhất của Albert  Einstein:

1. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Học từ hôm qua, sống cho ngày hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Quan trọng là cần không ngừng đặt câu hỏi.

2. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
Người không bao giờ phạm sai lầm thì không bao giờ thử nghiệm điều mới.

3. If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.
Nếu không thể giải thích vấn đề một cách đơn giản thì nghĩa là bạn chưa hiểu đủ về nó.

4. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Dấu hiệu chân thực của trí thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng.

5. It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.
Không phải là tôi rất thông minh, chỉ là tôi ở lại với các vấn đề lâu hơn.

6. I have no special talent. I am only passionately curious.
Tôi không có tài năng đặc biệt gì. Tôi chỉ hiếu kỳ một cách đầy đam mê.

7. The only source of knowledge is experience.
Nguồn kiến thức duy nhất đó là kinh nghiệm.

8. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
Cuộc sống như đi xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động.

9. A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.
Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, còn người thông thái biết mình ngu dốt.

10. The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.
Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

-17%
12.490.000
-15%
1.450.000
-9%
2.025.000
-20%
1.080.000
-31%
600.000
-46%
464.811
-40%
499.000
-70%
699.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Gọi ngay