10 câu nói Tiếng Anh nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates

Bill Gates không chỉ được biết đến với cương vị tỷ phú thế giới, một nhà kinh doanh tài ba với tập đoàn Microsoft nổi tiếng mà ông còn được biết đến như một diển giả nổi tiếng truyền cảm hứng cho giới trẻ bởi những câu châm ngôn vô cùng ấn tượng về cuộc sống.

Chúng ta hãy cùng đọc và suy ngẫm những câu nói nổi tiếng nhất của Bill Gates trong tiếng Anh:

1. Life is not fair, get used to it.
Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen với điều đó.

2. Don’t compare yourself with anyone in this world…If you do so, you are insulting yourself.
Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai trên thế giới này…Nếu bạn làm vậy thì bạn đang sỉ nhục chính mình đó.

3. The world won’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something before you feel good about yourself.
Thế giới sẽ không quan tâm tới lòng tự trọng của bạn mà mong đợi bạn hoàn thành điều gì đó trước khi bản cảm thấy tốt về bản thân.

4. If you think your teacher is tough, wait till you get a boss.
Nếu bạn nghĩ giáo viên của mình là khó khăn, hãy chờ đợi cho đến khi bạn trở thành một ông chủ.

5. If you mess up, it’s not your parents’ fault, so don’t whine about your mistakes, learn from them.
Nếu bạn làm rối lên, đó không phải là lỗi của cha mẹ bạn, vì vậy đừng rên rỉ về lỗi lầm của chính mình mà hãy học hỏi từ chúng.

6. If you are born poor it’s not your mistake, but if you die poor it’s your mistake.
Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

7. Your school may have done away with winners and losers, but life has not. In some schools they have abolished failing grades and they’ll give you as manytimes as you want to get the right answer. This doesn’t bear the slightest resemblance to anything in real life.
Trường học của bạn có thể có kẻ thắng, người thua nhưng cuộc sống thì không. Ở một số trường học họ đã xóa bỏ các điểm không và họ cho bạn nhiều cơ hội mà bạn muốn để nhận được câu trả lời đúng. Điều này không hề có trong cuộc sống thực tế.

8. Life is not divided into semesters. You don’t get summers off and very few employers are interested in helping you find yourself. Do that on your own time.
Cuộc sống không chia ra thành các kỳ học. Bạn không được nghỉ hè và rất ít chủ sử dụng lao động quan tâm tới việc giúp bạn tìm thấy chính mình. Hãy làm điều đó bằng chính thời gian của bạn.

9. Television is not real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
Truyền hình không phải là cuộc sống thực tế. Trong cuộc sống thực tế, mọi người hầu như phải rời bỏ quán café để đi làm việc.

10. It’s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.
Ăn mừng thành công cũng tốt nhưng quan trọng là phải để ý tới các bài học của sự thất bại.

-17%
12.490.000
-15%
1.450.000
-9%
2.025.000
-20%
1.080.000
-31%
600.000
-46%
464.811
-40%
499.000
-70%
699.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Gọi ngay